Thuật toán Broad Core cập nhật ngày 24/09/2019

Thuật toán Broad Core cập nhật ngày 24/09/2019 1

Google vừa thông báo với những người làm dịch vụ SEO và người quản trị website một thông báo rằng Google sẽ cập nhật thuật toán Broad Core vào những ngày tới. Theo Danny Sullivan của Google, Thuật toán Broad Core lần này sẽ bắt đầu trong vòng vài giờ nữa và sẽ hoàn tất […]

0947703986