Project Description

SEO bộ từ khóa bán ô tô cũ

HOW WE TACKLED THE BRIEF GIVEN TO US

SEO Bộ từ khóa cho Xe hơi Huyền Vũ 4
xe-hoi-huyen-vu

Brief

SEO Bộ từ khóa cho Xe hơi Huyền Vũ 4

Seo bộ từ khóa lên trang nhất của Google

  • Thiết kế website xehoihuyenvu.vn

  • SEO bộ từ khóa

  • Google Ads

Tổng quan

SEO Bộ từ khóa cho Xe hơi Huyền Vũ 4

Từ khóa ô tô cũ hải phòng có trung bình có 590 lượt tìm kiếm hàng tháng tại khu vực Hải Phòng

SEO: Bộ từ khóa cho Xe hơi Huyền Vũ 1

Và theo nghiên cứu thì 36% người tìm kiếm sẽ click vào kết quả tự nhiên đầu tiên.

Vậy khi sử dụng SEO, hàng tháng sẽ kiếm được trung bình 200 người truy cập website có nhu cầu mua ô tô cũ. Từ đó tăng hiệu quả kinh doanh.

Các từ khác còn lại có lượt tìm kiếm ít hơn nhưng cụ thể hơn, và cũng có khả năng cao đem lại khách hàng

Branding
Web Design
SEO

Kết quả

SEO Bộ từ khóa cho Xe hơi Huyền Vũ 4

ĐANG TIẾN HÀNH…

SEO Bộ từ khóa cho Xe hơi Huyền Vũ 8

Ready to Talk?

DO YOU HAVE A BIG IDEA WE CAN HELP WITH?

Contact Us