Mô hình Marketing Mix 7P và chiến lược xây dựng

7P Marketing Mix

Marketing Mix 7P là một trong những mô hình theo xu hướng nâng cao vị thế của marketing trong quản trị doanh nghiệp. Chắc hẳn các bạn đang đọc bài viết này đã từng nghe nói về chiến lược Marketing Mix 4P nổi tiếng với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm.”  Nhưng trong […]